facebook twitter plusgoogle youtube instagram

Jak odpowiednio skonfigurować spawarkę MIG MAG – migomat

Spawanie MIG MAG to spawanie elektrodą topliwą w osłonie tzw. gazów obojętnych (MIG) lub aktywnych (MAG) – Tu więcej informacji https://paton.com.pl/spawarki-migmag/. W metodzie spawania MIG MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym elementem, a elektrodą w postaci drutu. Jak ustawić spawarkę tego typu, by uzyskać najlepsze efekty spawania?

Rodzaj i biegunowość prądu spawania

W metodzie spawania MIG MAG stosuje się z reguły prąd stały z biegunem dodatnim, jeśli spawamy drutem litym, podczas spawania drutem proszkowym stosujemy biegunowość ujemną. Podczas zmiany biegunowości zmieniamy ilość ciepła jaka wytwarza się na elektrodzie, podczas podłączenia elektrody do plusa wytwarza się około 70%, gdy elektrodę wpinamy do minusa otrzymuje ona około 30 % ciepła. Zmianę biegunowości najczęściej stosujemy podczas spawania metod TIG. W nowych urządzeniach, wysokiej klasy jest możliwość spawania prądem pulsującym. Jest to ważna funkcja, przede wszystkim podczas spawania cienkich materiałów oraz aluminium i jego stopów.

Natężenie i napięcie łuku

Natężenie jest to parametr który jest uzależniony od napięcia, średnicy i prędkości podawania drutu. Napięcie ma wpływ na ilość rozprysków i stabilność łuku, zmniejszenie napięcia spowoduje skrócenie łuku natomiast jego zwiększenie spowoduje wydłużenie. Spawanie powinno być prowadzone na krótkim łuku tak aby uniknąć wad spawalniczych w spoinie.

spawarki mig mag

Prędkość podawania drutu

To kolejny podstawowy parametr zapewniający stabilność całego procesu jeśli zostanie odpowiednio ustawiony względem napięcia. Za duża prędkość spawania spowoduje duża ilość rozprysków oraz nadmierne składanie materiału, przy zbyt małej prędkość, będą tworzyć się duże krople ciekłego metalu na końcu drutu spawalniczego.

Rodzaj, natężenie przepływu gazu osłonowego oraz wolny wylot drutu

Rodzaj gazu osłonowego ma ogromny wpływ na przebieg procesu spawania metodą MIG MAG. Podczas spawania metodą MAG stosujemy gazy aktywne (CO2, O2). Stale niestopowe i niskostopowe spawa się w osłonie mieszanki Ar+CO2 lub w osłonie samego CO2. Stale wysokostopowe spawa się w osłonie Ar+O2 lub Ar+CO2. W metodzie MIG wykorzystujemy gazy obojętne takie jak Ar, He lub ich mieszanki. Przy wykorzystaniu gazu obojętnego można spawać wszystkie metale, chodź głównie wykorzystuje się je do spawania Al, Mg, Ti, Zr. W celach orientacyjnych można przyjąć, że natężenie przepływu powinno wynosić około 1,0 litr/min. na każdy milimetr średnicy dyszy gazowej. wolny wylot drutu jest odległością mierzoną od końca topiącego się drutu elektrodowego do początku końcówki prądowej. Zbyt długi wolny wylot może powodować nadmierne odpryski i niestabilność jarzenia łuku. Im większy wzrost długości wolnego wylotu elektrody, tym większa wydajność stapiania elektrody, a więc również wyższe prędkości spawania. Zbyt krótki wolny wylot powoduje niszczenie się końcówki prądowej i przyklejanie się drutu. Parametr ten jest uzależniony m.in. od rodzaju oraz średnicy drutu, ale także od natężenia prądu i napięcia łuku. Wpływa on również na kształt spoiny i głębokość wtopienia.

Prędkość spawania

Prawidłowa prędkość spawania pozwala na uzyskanie odpowiedniego kształtu spoiny przy odpowiednio wybranych parametrach napięcia i natężenia. Należy pamiętać ze zmieniając prędkość spawania musimy wyregulować pozostałe parametry. Dla celów orientacyjnych, wypada zaznaczyć,

 

Artykuł zrealizowany przy współpracy z firmą https://paton.com.pl